Byt lön

Byt lön – dags för jämställda löner

En kvinna tjänar idag 86 procent av en mans lön, eller 4 400* kronor mindre i månaden. På ett år tjänar män i genomsnitt 52 800 kronor mer än kvinnor. Så här har det sett ut länge. Under den senaste 20-årsperioden har löneskillnaden mellan män och kvinnor minskat med endast 2 procentenheter.

Skillnaden i förvärvsinkomst ökar vid familjebildning

Löneskillnaden mellan kvinnor och män återfinns i alla åldrar, men ökar markant i 30-årsåldern. En mycket trolig förklaring till det är att kvinnors andel av föräldrapenninguttaget är betydligt större än mäns. 2011 tog män ut 23,7 procent av föräldrapenningdagarna.

Den ojämna fördelningen av uttaget av föräldrapenning mellan kvinnor och män försvårar kvinnors deltagande på arbetsmarknaden, och bidrar till att män har större möjlighet att förbättra sin position på arbetsmarknaden och höja sin lön.

Men strukturell diskriminering är det största problemet

Kvinnodominerade yrken värderas systematisk lägre än de mansdominerade, trots att kompetenskraven och svårighetsgraden är på samma nivå. Det innebär att det finns en strukturell diskriminering riktad mot kvinnodominerade yrken., Denna diskriminering är riktad mot yrken, inte individer. Även män i kvinnodominerade yrken drabbas.

Denna strukturella diskriminering är den enskilt största förklaringen till att kvinnor tjänar mindre än män.

Tre myter om varför kvinnor tjänar mindre

Myt 1: Det påstås att kvinnor har lägre utbildning än män och därför tjänar mindre. Det stämmer inte. Kvinnor har idag generellt har högre utbildning än män.

Myt 2: Kvinnodominerade yrken inte har lika avancerade arbetsuppgifter som mansdominerade yrken. Det stämmer inte, då det är omöjligt att säga om en byggarbetares jobb är svårare än ett vårdbiträdes.

Myt 3: Marknaden är självreglerande och bestämmer på ett könsneutralt och rättvist sätt vad olika arbeten och yrken är värda. Det här stämmer inte heller. Marknaden styrs i de facto av gammalmodiga värderingar.

Åtgärder

Detta är ett urval av de åtgärder Kommunal föreslår för att komma tillrätta med problemet:

  • Lågavlönade/kvinnodominerade avtalsområden ska få högre löneökningar än genomsnittet för arbetsmarknaden
  • Regeringen ska se över Medlingsinstitutets uppdrag så att industrins norm för lönebildning blir förenlig med aktiva insatser för att bryta den strukturella lönediskrimineringen.
  • Regeringen måste verka för ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen.


* 4 400 kr/månaden är total skillnad i lön, inklusive tjänstemän. Jämför vi enbart arbetare inom vård/omsorg med industri är löneskillnaden i genomsnitt 3 500 kr/månaden.